Luand in considerare modalitate de desfasurare a campaniei de recrutare, precum si faptul ca societatea AUTOWORLD SRL primeste datele cu caracter personal direct de la candidati, acesteia ii revine obligatia de informare a persoanelor vizate cu privire la urmatoarele informatii, conform art. 13 din Regulament:

IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI – Prezenta campanie de recrutare este derulata de catre Societatea angajatoare AUTOWORLD SRL din Cluj Napoca, Calea Floresti, nr. 145, jud. Cluj, inregistrat la registrul comertului cu numarulJ12/3388/1991, CUI RO225615, societate care in conformitate cu dispozitiile art. 4 pct. 7 din Regulamentul UE nr. 2016/679 are calitatea de operator cu privire la datele cu caracter personal ale candidatilor pe care le prelucreaza in procesul de recrutare (denumit in continuare “Operatorul”)

SCOPURILE SI MODALITATILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal in scopul operatiunilor premergatoare incheierii unui contract de munca in vederea ocuparii postului de pentru care s-a dat anuntul de recrutare

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSOANALE PRELUCRATE – Operatorul prelucreaza in desfasurarea relatiei contractuale datele cu caracter personal curpinse in Curriculum Vitae depuse de candidati in considerarea anuntului de recrutare, inclusiv datele referitoare la nume si prenume, adresa de domiciliu/resedinta, data si locul nasterii, starea civila, cod numeric personal, gen, cetatenie, nationalitate, nivel de educatie si experienta, statut ocupational, adresa de e-mail, numar de telefon.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PROCESATE – Modalitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal constau in depunerea CV-urilor de catre persoanele interesate pe adresa Operatorului, Pe tot parcursul operatiunii de prelucrare, Operatorul va respecta principiile prelucrarii datelor cu caracter personal, precum si drepturile si libertatile persoanelor vizate reglementate prin GDPR.

PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL – Datele personale furnizate de candidati (persoanele vizate) sunt stocate pana la finalizarea procesului de recrutare pentru ocuparea postului ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬vacant, inactivarea anuntului de recrutare marcheaza incheierea campaniei de recrutare si determina stergerea tuturor datelor personale primite de la candidati, cu exceptia cazului in care candidatii isi dau acordul pentru ca datele personale continute in CV sa fie stocate si utilizate de Operator pentru campanii de recrutare ulterioare. O astfel de stocare se poate realiza pe o perioada de maxim 30 de zile de la incheierea campaniei de recrutare.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE – Persoana vizata are dreptul de a solicita accesul la datele sale personale colectate de Operator, rectificarea acestora, restrictionarea prelucrarii, stergerea acestora, portabilitatea acestora, dreptul de se opune prelucrarii, precum si dreptul de isi retrage consimtamantul, in masura in care acestea nu contravin legii, luand in considerare scopurile pentru care sunt prelucrate datele personale.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLANGERE IN FATA AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE – Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, candidatii au dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, in special in statul membru in care iși are reședința obișnuita, in care se afla locul sau de munca sau in care a avut loc presupusa incalcare, in cazul in care considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizeaza incalca regulamentul GDPR. De asemenea, candidatii au dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care considera ca drepturile de care beneficiaza in temeiul prezentului regulament au fost încalcate ca urmare a prelucrarii datelor sale cu caracter personal.

SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE SI PRELUCRATE – Datele colectate si prelucratre de Operator in procesul de selectie a personalului sunt furnizate in mod direct si liber de catre candidatii care aplica pentru postul/functia vacanta.

Date de contact
Responsabil:
AUTOWORLD S.R.L
Adresa: Cluj Napoca, Calea Floresti, nr. 145, Jud Cluj
Telefon:0264207400/0264502600
E-mail: protectiadatelor@autoworld.ro
Data ultimei actulizari Septembrie 2018